Lær mere om hvordan Body SDS kan påvirke Ryggen

Generelt om lidelser i ryggen

Smerter fra ryggen er en meget hyppig lidelse. 90 % af dem der får en Body SDS behandling mod rygproblemer og rygsmerter oplever hurtigt en forbedring.

Denne smerte er en meget almindelig lidelse. Hver fjerde dansker har ofte ondt i ryggen. Rygsmerter forekommer i alle aldersgrupper, risikoen er dog størst i 35–55-års-alderen. 

Flere og flere unge oplever smerter i ryggen. Det kan være alt lige fra muskelinfiltrationer, hold i lænderyggen til diskusprolaps.

Rygsmerter kan have mange årsager såsom akut lændehold, længerevarende overbelastning, diskusprolaps eller et sammenfald af hvirvler. Der findes selvfølgelig også alvorligere sygdomme, som kan give rygsmerter.

Kroniske lidelser i ryggen

Rygsmerter kan inddeles i akutte og kroniske. Akutte rygsmerter defineres traditionelt som rygsmerter under 6 ugers varighed. Kroniske rygsmerter defineres traditionelt som rygsmerter, der varer over 12 uger.

Rygsmerter der er akutte

Hvis du får akut ondt i ryggen er det bedste du kan gøre, at forsøge at holde dig så aktiv som muligt. Hvis smerterne er meget slemme kan det dog være vanskeligt. Hvis smerterne ikke fortager sig i løbet af et par dage, bør du søge hjælp.

Oftest skyldes akutte rygsmerter en godartet overbelastning i ryggens led, muskler eller sener. Det er derfor en god idé at blive undersøgt for, at finde ud af hvad der ligger til grund, og hvad du selv kan gøre for at få det godt igen. En grundig undersøgelse åbner også mulighed for, at du kan lære at forebygge at smerterne vender tilbage.

Rygsmerter som er kroniske

Kroniske rygsmerter forekommer hos mellem 2 og 7 procent % af os. Mange oplever at rygsmerterne vender tilbage gentagne gange. Langvarige rygsmerter forringer ofte livskvaliteten og er årsag til et stort antal sygemeldinger.

Langvarige smerter i ryggen ses ofte fordi:
  • Tidligere rygproblemer
  • Svære smerter og besvær
  • Psykisk stress
  • Depression
  • Hvis du selv har lave forventninger om bedring
  • Manglende eller ringe opbakning fra familie, venner, arbejdsplads

Body SDS kan være dit svar på lindring af Ryggen.